Сватбена агенция My pretty wedding
 
Сватбен пакет „Капучино“

Сватбен пакет Капучино

Сватбен пакет „Капучино“ – идеи | организация | кореспонденция – 1 200лв.

 • Избор на място – идеи – подбор – кореспонденция
  Идеи за ресторанти, хотели, зали и други подходящи пространства.
  Организиране на огледи и срещи. Водене на цялостната кореспонденция.
 • Основна тема – идеи – концепция – цялостна визия
  Идеи за основна тема, свързана и съобразена с вкусовете на Младоженците.
  Създаване на цялостна концепция за декор, декорация и всякаква друга украса.
 • Диджей – срещи и кореспонденция
  Подбор и проверка на заетостта на сватбените диджеи. Организация на срещи и водене на кореспонденция. Гаранция за професионално оборудване и качествена услуга.
 • Подробна програма /сценарий/
  Изготвяна на подробна програма за деня на сватбата.
  Ангажименти на Младоженците и часове на пристигане на доставчиците,
  тайминг на менюто, подредба на обичаите и развлекателната програма.
 • Координатор в деня
  Подготовка за организацията и координацията на събитието. Предварително представяне и проверка на всички доставчици и участници. В деня на сватбата координаторът е на разположение 12-14 часа. Проследяване на всички подизпълнители и доставчици. Проверка за правилно изпълнение на задачите. Посреща и настанява гостите. Отговаря на техните молби и желания. Следи за тайминга на програмата и участниците в нея.
 • Покани – идеи – подбор и кореспонденция – текстове
  Идеи за визията на поканите, свързани с основната тема.
  Подбор на дизайнерски ателиета и печатници. Водене на цялостната кореспонденция.
  10% отстъпка от цена за изработка на поканите.
 • Картички с имената на гостите – идеи – подбор и кореспонденция
  Идеи за визията на тейбъл картичките, свързани с основната тема.
  Подбор на дизайнерски ателиета и печатници. Водене на цялостната кореспонденция.
  10% отстъпка от цена за изработка на картичките.
 • Менюта / Номерна на масите – идеи – подбор и кореспонденция
  Идеи за визията на менюта/ номера на масите, свързани с основната тема.
  Подбор на дизайнерски ателиета и печатници. Водене на цялостната кореспонденция.
  10% отстъпка от цена за изработка на менюта/номера.
 • Подаръчета за гостите – идеи – подбор и кореспонденция
  Идеи за естеството и визията на подаръчетата, свързани с основната тема.
  Подбор на ателиета, магазини и доставчици. Водене на цялостната кореспонденция.
  10% отстъпка от цена за изработка на подаръчетата.
 • Живи цветя – идеи – подбор и кореспонденция
  Видове цветя според и извън сезона. Изготвяне на цялостна концепция за вида и големината на аранжировките, спрямо основната идея на сватбата. Подбор на цветарски ателиета и магазини. Водене на цялостната кореспонденция.

Забележка:
Цените важат за сватби от 60 до 120 души и срок на изпълнение минимум 4 месеца.
Цените важат за територията на гр. София.

сватбен пакет